LAGRING OG OMLASTING

Vroegindewey Transport disponerer et område på 20 000 m2 med mer enn 2 000 m2 innendørs lagerplass.

I tillegg til den daglige behandlingen av inngående og utgående gods, utføres det warehouse-aktiviteter.

Vi tilbyr kundene muligheten til å lagre gods i korte og/eller lengre perioder.

Lagerbygget vårt er helt isolert, utstyrt med tre lastedokker og to inn-/utkjøringsdører slik at gods og lastebiler kan stå helt under tak og lastes om på riktig måte.

VÅRE SPESIALISERINGER

Samlelast
transport

Les mer

Klimakontrollert
transport

Les mer

ADR
transport

Les mer

Flytting
til/fra Norge

Les mer

Spesial
transport

Les mer